Disclaimer

Disclaimer – Juridische kennisgevingen

§ 1 waarschuwing naar inhoud
De gratis en vrij toegankelijk inhoud van deze website zijn gemaakt met de grootste zorg. De aanbieder van deze site is niet verantwoordelijk voor de juistheid en tijdigheid van de gratis en vrij toegankelijk journalistieke adviseur en nieuws. Genoemd bijdragen de mening van de auteur en niet noodzakelijk de mening van de aanbieder. Simpelweg door te bellen naar het gratis en open-access content geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider, voor zover hij niet over de juridische binding wil van de partij.

§ 2 Externe Links
Deze site bevat links naar andere websites ( “externe links”). Deze websites zijn de verantwoordelijkheid van de exploitant. De provider heeft de eerste aansluiting van externe links naar externe inhoud vast te stellen of er wettelijke overtredingen gemaakt. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder neemt de verwijzing of een link de inhoud om te bezitten. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder concrete bewijzen van overtredingen. Met kennis van de schendingen van de rechten, zullen dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De gepubliceerde informatie op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante rechten. Elk gebruik niet onder het Duitse auteursrecht en aanverwante auteursrecht toegestaan is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of hun respectieve eigenaars. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden gemarkeerd als zodanig. De ongeoorloofde reproductie of distributie van inhoud of complete pagina’s is verboden en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere Voorwaarden
Als bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande leden, wordt expliciet vermeld op de juiste plaats. In dit geval van toepassing zijn in elk geval de specifieke voorwaarden voor het gebruik.